Miljøregnskap

Vi kan føre miljøregnskap

Skien Containerservice fører miljøregnskap for de kunder som måtte ønske det. Det betyr at du kan holde oversikt over hvor store mengder av de forskjellige avfallsfraksjoner du leverer i året. Dette gjør det lettere å kunne dokumentere hva slags avfall bedriften produserer.