Lager container

Disse containerne brukes til lagring av feks: verktøy og møbler.