Krok container

Disse containerne brukes til store ting. Brukes til blant annet til opprydning av ting med stort volum feks: Treverk og hageavfall.