Åpen kombicontainer

Åpen container til bruk i dugnad og annet.