10m³ lukket kombicontainer

Kombicontainerne er beregnet til å tømme i baklaster eller komprimatorbil. Liftbil benyttes til transport og kan også benyttes til tømming, hvis tippbolt er montert.

Brettelokk i front leveres i 1,5mm stål. Så vel brettelokk som de store innkastlukene er låsbare.